Yaşam ve İlişki, bu iki kavramı birbirinden ayırmak bana göre çok anlamlı değil çünkü yaşam bir ilişkiler yumağıdır ve ilişkiler noktasında kişinin yaşamında bir sorun oluştuysa haliyle duygusal yapısını, psikolojisini oldukça etkilemektedir ki bu da yaşantısını etkileyecektir. Yani birini ötekinden ayırarak değerlendirirsek eksik bir değerlendirme olur.

Bu nedenle gerek yaşam koçluğu gerek ilişki koçluğu olsun her iki koçluk branşında da kişilerin yaşantılarını birlikte çalışaran düzene koymaya çalışıyoruz fakat çalıştığımız kişilerin de kendi yaşantılarını düzene koymak adına çaba içerisinde olamaları daha çabuk sonuç elde etmemizde oldukça önemli.

Yaşam koçluğu noktasında, kişisel değişim-dönüşüm, yaşamımı değiştirmek istiyorum gibi başlıklar altında da kişilere yardımcı oluyoruz. Bu başlıklar altında yapılan çalışmalar da kişinin yaşamını düzene koymak adına yapıldığı için aynı zamanda bir koçluk çalışmasından bahsetmemiz gayet mümkün. 

İlişki koçluğu konusunda çalışmalarımız daha ziyade kişinin bir ilişki kurabilecek düzeyde karakteristik yapıya sahip olmasıyla alakalı kişilik gelişimi çalışmaları şeklindedir. Bize göre kişi ilişkileri noktasında başarılı olmak istiyorsa karakterini güçlendirmeli, farklı karakteristik özellikler kazanmalı, karşıt cinse bakış açısı noktasında oldukça objektif, onu son derece anlayabilen bir yapıya kavuşmalıdır. Bunun dışında karşımızdaki insana tecrübelerimiz oranında ipuçları vererek başka biriyle ilişkisinin olmasını sağlarsak inanın bu ilişkinin sonu tecrübelerimizle sabittir ki ağır bir hüsran olur.

Evet, gerek kişinin yaşantısının düzenlenmesi yani yaşam koçluğu hususunda gerek kişinin ilişki yapısının düzenlenmesi yani ilişki koçluğu hususunda zaman zaman kişilere ipuçları verebilmekteyiz fakat bu ipuçlarını daha ziyade kişiyle yaptığımız seanslarda yönelttiğimiz sorulara aldığımız cevaplar, kişinin kendini ne derece gözlemlediği, karakteristik zafiyetleri ve güçleri, yaşamsal önceliklerinin anlaşılması gibi hassas noktaları gözlemledikten sonra yapmaktayız. Kaldı ki tüm bunları yaparken kişi kendisi kendi ipuçlarını bulacaktır ki asıl amacımız kesinlikle kişinin bulmasını sağlamaktır. 

Yani, uzmanlığımıza, tecrübelerimizden yola çıkarak kişiye daha ilk seanslarda direkt ipuçları vermeye çalışırsak ki birçok danışanım daha ilk seanslarda kestirme ipuçları alıp bir an önce hedefe ulaşmaya çalışıyorlar. 

Unutmamalıyız ki her ilişki şahsına münhasır bir yapıya sahiptir çünkü her insanın karakteristik özellikleri birbirinden farklıdır. 

Dolayısıyla, her iki karakteri de hassasiyetle dinleyerek, “İki karakter arasında nasıl bir ilişki olabilir? Ilımlı mı, dominant mı, agresif mi, gerçekten bir aşk var mı, hayranlıkla mı güdüleniyor, saygıya ne derece önem veriliyor, ilişkinin tahammül düzeyi ne?” ve benzeri birçok konu gözden geçirilir.  

Ayrıca, “İlişkilerini ne üzerine bina ediyorlar? Şehvet mi, hayranlık mı, para mı, aşk mı, idealler mi ya da bunların birkaçı ya da hepsi üzerine mi? konularına da hassasiyetle dikkat edilmelidir. 

Bu noktada bizim çalışmamız daha önce de bahsettiğim gibi sorularla kişilerin kendi ilişkilerini gözlemleyerek yol almak üzerine kuruludur. Yukarıda bahsi geçen gözlemleri doğru soruları yöneltmek adına yapıyoruz, kişilere direkt tavsiyede bulunarak yönlendirme yapmaya çalışmıyoruz ki doğru sorularla zaten kişiler kendi yolları bulabilmektedirler. 

Son olarak şunu da belirtmek isterim! Bizim bu çalışmayla temel amacımız yaşamı, ilişkileri düzensiz hale gelmiş insanların yaşamlarına, ilişkilerine onlarla birlikte çalışarak düzen kazandırmaktır. Bana göre gerçekten çok güzel bir çalışma çünkü bir insanın hayatını etkileyebilecek düzeyde bir çalışma içerisindesiniz ve o insanın hayatı gerçekten müspet bir şekilde değişime uğradıysa harika bir şey ve bu tip tablolarla karşılaştığım zaman gerçekten manevi hazzı oldukça güzel oluyor.

Sonuç olarak, bize başvuran danışmanlarımıza yaşam koçluğu olsun ilişki koçluğu olsun her iki bazda da kapsamlı şekilde yardımcı olmaktayız fakat bu hizmet sınırlı bir danışanla mevcuttur. Siz de takdir edersiniz ki on hatta beş kişinin birden yaşamını, ilişkisini düzenlemeye çalışmak beraberinde özensizliği getirebilmektedir ki böylesi önemli bir konuda sonuçları üzücü olabilir. 

Zaman zaman geceli gündüzlü çalışmalar gerekmektedir çünkü bu çalışma bünyesinde kişilere en yakın dostlarından daha yakın olmamız gerekmektedir. Kaldı ki kişinin yaşamına tam anlamıyla dahil olmadan nasıl düzene koyabiliriz? 

Bu nedenle maksimum üç kişi ile çalışıyoruz. Bunun dışında başvuruları eğer kişi isterse sıraya alıyoruz.

Online ya da karşılıklı tanışma seansımız akabinde beraberce ne yapabileceğimize, nasıl bir yol haritası izleyeceğimize karar verdikten sonra süreç başlamaktadır.

Sağlıcakla kalın…

Alparslan Varer
info@alparslanvarer.com

Performans Çalışmalarımız

 Sporculara Danışmanlık

 Oyuncu Danışmanlığı

WeCreativez WhatsApp Support
İsim, telefon ve görüşmek istediğiniz konuyu belirtiniz!