2001 yılında sosyal girişimcilik bazında başlayan çalınmalarımız 2008 yılında danışmanlık çalışmaları ile devam etti ve günümüze kadar geldi. Yaptığımız girişimler ile her zaman yaşamın daha iyiye gitmesi için çaba gösterdik fakat son tahlilde gördük ki insan iyiye gitmezse onunla birlikte yaşam da pek iyiye gitmiyor. 

Halen yaşayan en yırtıcı varlık insandır ki kendi türüne, hayvanlara, tabiata, denizlere hatta nefes aldığı havaya dahi zarar vermekten hiç kaçınmayan bir varlıktan bahsediyoruz fakat bu varlık duyguları, düşünceleri noktasında doğru şekilde programlanabilirse “Kaldı ki bunu yine kendi kendine yapabilir. Biz sadece bunun olması için desek olabiliriz.” işte bu olduğunda o zararlı, yırtıcı varlık dünyanın daha iyiye gitmesi için çaba gösteren harika bir varlık haline dönüşebiliyor.

Temelde ne yaptığımızı bana soracak olursanız! Amacımız kesinlikle yukarıda bahsettiğimiz değişimin gerçekleşmesine katkı sunmaktır. Geçmişte yaptığımız sosyal girişimlerle, yaptığımız insani değerler çalışmalarıyla, kurduğumuz aşevi, dernekler, federasyon, engelli merkezleri ve dahasıyla bunun olmasını mümkün olduğunca sağlamaya çalıştık.

Tüm bu çalışmaları yaparken gördük ki kişi sosyal girişimcilik anlamında ne yaparsa yapsın bir insanın kişilik anlamında dönüşmesine katkı sunamıyorsa o zaman yaptığı bunca sosyal girişim kısmen dahi olsa nafile çaba şeklinde kalabiliyor. Oldukça uzun yıllarını bu çalışmalara vermiş biri olarak bunu çok açıklıkla dile getirebilirim.

Kurum, kuruluş ya da kişilerin bir şekilde yaşamlarına dahil oluyorsak temeldeki amacımız tamamıyla yukarıdaki fonksiyonu yerine getirmektir. Bunu şirketler açısından gözlemlediğimiz de dünyanın daha iyiye gitmesi için bir şeyler yapmaya çalışan insan bilincini şirket çalışanlarına kazandırdığımızda aynı şekilde bulunduğu şirketin, kurumun, kuruluşun da iyi gitmesi için çaba gösterdiğini gördük.

Aynı kazanımı bir sporcuya ya da bir sanatçıya sağladığımızda yaptığı sporu, sanatı çok daha farklı bir bakış açısıyla ve bu bakış açısının getirdiği kuvvetli motivasyonla çok daha verimli bir şekilde yaptıklarını da yine aynı şekilde gördük.

Kişisel bazda bizimle temasa geçen insanlarda ise yaşamlarını daha iyi daha kaliteli hale getirebilmek için bize göre yaşama katkı sunan bir birey haline gelebilmesi gerekmektedir. Zaman içerisinde yaptığımız çalışmalarda net şekilde gördük ki yaşama bu kazanımı sağlayan bireyde oluşan özgüven, özsaygı çok daha yüksek bir motivasyona sahip olmasına, yaşamı çok daha pozitif bir şekilde algılanmasına sebebiyet vermektedir.

Sonuç olarak misyonumuz yukarıda aktardığımız şekildedir ve bize göre değişim ancak kişinin bencil yapısından sıyrılarak yaşamın parçası olduğunu anlaması ve buna göre davranmasıyla olabilmektedir. Bunun dışında kalmaya çalışarak kişi sadece bencil yapısına kılıflar giydirebilir fakat sonuç değişmez. Sonucu oldukça tatsız bu nedenle motivasyonunuzu, moralinizi bozmamak için buraya yazmayacağım. 

Yaşamınızda değişim yaratmak istiyorsanız bekleriz!

Sağlıcakla kalın…

Alparslan Varer
info@alparslanvarer.com


    

  

 

 

Performans Çalışmalarımız

 Sporculara Danışmanlık

 Sanatçılara Danışmanlık

WeCreativez WhatsApp Support
İsim, telefon ve görüşmek istediğiniz konuyu belirtiniz!