2001 yılında sosyal girişimcilik bazında başlayan çalınmalarımız 2008 yılında danışmanlık çalışmaları ile devam etti ve günümüze kadar geldi. Yaptığımız girişimler ile her zaman yaşamın daha iyiye gitmesi için çaba gösterdik fakat son tahlilde gördük ki insan iyiye gitmezse onunla birlikte yaşam da pek iyiye gitmiyor. 

"Kısmen de olsa!" Halen yaşayan en yırtıcı varlık insandır ki kendi türüne, hayvanlara, tabiata, denizlere hatta nefes aldığı havaya dahi zarar vermekten hiç kaçınmayan bir varlıktan bahsediyoruz fakat bu varlık duyguları, düşünceleri noktasında doğru şekilde yönlendirilebildiğinde işte bu olduğunda o zararlı, yırtıcı varlık dünyanın daha iyiye gitmesi için çaba gösteren harika bir varlık haline dönüşebiliyor.

Temel amacımıza gelecek olursak! Aslında, yukarıda bahsettiğimiz değişimin gerçekleşmesi için çaba göstermekten başka birşey yapmıyoruz. Geçmişte yaptığımız sosyal girişimlerle, yaptığımız insani değerler çalışmalarıyla, kurduğumuz aşevi, dernekler, federasyon, engelli merkezleri ve dahasıyla bunun olmasını mümkün olduğunca sağlamaya çalıştık.

Tüm bu çalışmaları yaparken gördük ki kişi sosyal girişimcilik anlamında ne yaparsa yapsın bir insanın kişilik anlamında dönüşmesine katkı sunamıyorsa o zaman yaptığı bunca sosyal girişim bazen nafile çaba şeklinde kalabiliyor. Oldukça uzun yıllarını bu çalışmalara vermiş biri olarak bu saptamayı çok açıkça dile getirebilirim.

Kurum, kuruluş ya da kişilerin bir şekilde yaşamlarına dahil oluyorsak temeldeki amacımız tamamıyla yukarıdaki fonksiyonu yerine getirmektir. Düşünün! Her kim olursa olsun kişi eğer güçlü bir potansiyele sahip olacaklarsa, güçlü bir karakter yapısına sahip olması gerekir ki bu güçlü karakter yapısı da özgüven ile tahsis edilebilir ve özgüvene katkı sunacak en güzel enstrüman kişinin dünyada işe yarar biri olduğunu hissetmesiyle oluşabilir. 

Kişide bu şekilde gelişen bir öz güveni tahsis edemezseniz işinde ya da ilişkilerinde oluşan bir sorunla birlikte mutlaka derin bir boşluğa düşecektir. Bu olumsuz ruh hali de yaptığı işi mutlaka olumsuz şekilde etkileyecektir ama güçlü bir karakter yapısına sahipse kişi o vakit çabuk toparlanır ve hayatına kalığı yerden devam eder.

Aynı kazanımı bir sporcuya ya da bir sanatçıya sağladığımızda yaptığı sporu, sanatı çok daha farklı bir bakış açısıyla ve bu bakış açısının getirdiği kuvvetli motivasyonla çok daha verimli bir şekilde yaptığına da defalarca şahit olmuşuzdur. 

Sonuç olarak, bize göre değişim ancak kişinin bencil yapısından sıyrılarak yaşamın parçası olduğunu anlaması ve buna göre davranmasıyla olabilmektedir. Bunun dışında kalmaya çalışarak kişi sadece bencil yapısına kılıflar giydirebilir fakat sonuç değişmez.

Yaşamınızda değişim yaratmak istiyorsanız bekleriz!

Sağlıcakla kalın…

Alparslan Varer
info@alparslanvarer.com


    

  

 

 

Performans Çalışmalarımız

 Sporculara Danışmanlık

 Oyuncu Danışmanlığı

WeCreativez WhatsApp Support
İsim, telefon ve görüşmek istediğiniz konuyu belirtiniz!