İki dernek, bir federasyon, iki engelli merkezi, bir aşevi ve birçok çalışmayı hayata geçirmiş bir sosyal girişimci olarak sosyal girişimcilik konusunda oldukça ip ucu verebileceğimi düşünüyorum fakat iş hayatı içerisindeki hengâme, zamansızlığı da beraberinde getirmektedir ve kişilerin bunca zamansızlık içerisinde belirli ölçülerde dahi olsa bir sosyal girişimci haline gelebilmesi imkânsız olmamakla birlikte oldukça zor olabilmektedir.

Sosyal girişimcilik, çözüm odaklı, hassas bir bakış açısı ve planlama ile olaylara yaklaşarak mümkün olabilmektedir ve bu noktada kişilerin derin ön yargılarla sarılı çekinceleri bulunmaktadır. Tüm bu çekinceler ve ön yargılar noktasında soru-cevaplar ile yanlış bilinen birçok doğruya ışık tutacağız.

Sosyal girişimciliğin temel kavramı yardımseverlik, hizmet kavramlarıdır. Dolayısıyla, sosyal girişimcilik konusu içerisinde daha çok yardımseverlik kavramı, hizmet kavramını açmaktayız. Kişiler bu kavramlara, bu değerlere sahip oldukları takdirde hayatlarının ileriki zamanlarında bir sosyal girişimci halini alabilmektedir. Bunun yanı sıra yardımseverlik gibi hizmet gibi kavramların gerçekte kişiye neler kazandırdığını kişinin özüne neler kattığını kişi tam olarak anladığı takdirde işyeri içerisindeki takım çalışmaları noktasına da çok daha iyi kanalize olabilmekte çok daha organize bir çalışma şeklini kurum veya kuruluşlar içerisinde oluşturmak mümkün olabilmektedir.

Bunların yanı sıra kişiler kendi güçleri imkanları oranında, ayırdıkları zaman nispetinde ufak bir sosyal girişimde bulunmak isterlerse ya da kendi kurum ya da kuruluşları bünyesinde ufak bir sosyal girişim çalışması başlatmak isterlerse bu noktada da amaçları paralelinde neler yapabilecekleri hususunda birçok ipucu vermekteyiz.

Bence bu şekildeki bir sosyal girişimcilik çalışması gerek katılımcıların gelecekteki girişimleri noktasında gerekse çalıştıkları iş yerindeki imkanlar nispetinde neler yapabilecekleri noktasında onlara birçok ipucu verecektir.

Sonuç olarak, “Bir sosyal girişimci olmak!” başlığı altında didaktik bir yapıda kişilere bir şeylerin aktarılmasını doğru bulmuyorum çünkü bu ezberci anlayış sosyal girişimin tabiatı olan değişim için çaba gösterme anlayışı ile hiç örtüşmemektedir. 

Sosyal girişimci saha adamıdır ve tüm projesini sokak araştırmaları, toplumun sorunlarının analizi noktasında yerinde tespitler, hizmetin ulaşması için lokasyon çalışmaları gibi satır aralarına sıkışmayan girişimlerle yapar. Aksi taktirde bir sosyal girişiciden ziyade sosyal girişimcilik oyunu oynayarak kendini kandıran biri olmanın ne yazık ki ötesine geçemez.    

Kişi aktardığımız çerçevede az ya da çok zaman ayırarak bir sosyal girişimci olabilir. “Kişi elindeki kısıtlı zamanla nasıl bir sosyal girişimci olabilir ve bu olduğunda neler kazanabilir?”  Sorularının cevaplarını bu çalışmada beraberce bulabileceğimize inanıyoruz.  

Sağlıcakla kalın…

Alparslan Varer
info@alparslanvarer.com

Performans Çalışmalarımız

 Sporculara Danışmanlık

 Oyuncu Danışmanlığı

WeCreativez WhatsApp Support
İsim, telefon ve görüşmek istediğiniz konuyu belirtiniz!