Kişiliğin gelişimi noktasındaki en büyük engel diyebileceğimiz öfke konusu insanın yaşamında girdiği keskin virajlarda savrulmasına, geri dönüşü olmayan durumlarla karşı karşıya kalmasına neden olan bir ruh sağlığı problemidir. Kişinin bu problemi aşabilmesi, problem ile yüzleşerek aşması ile mümkündür fakat kişinin bunu disiplinli bir azimle istemesi ve elinden gelen çabayı maksimum oranda göstermesi açık bir gerçektir.

Öfke kişilerin savunma mekanizması olarak kullandıkları bir durum olarak da karşımıza çıkmaktadır ki bu türde yıkıcı bir savunma mekanizması çok nadir oranda gerekli olsa da kalıcı bir durum arz ettiğinde hem kişiyi hem de toplumu oldukça yaralamaktadır.

Gereklilik noktasına kısaca değinecek olursak, kişilerdeki kaç ve saldır refleksini örnek olarak verebiliriz. Yani, bir deprem olduğunu ve o depremde çocuğunuzun yığın altında kaldığını düşünün. Bu sırada kişi iki refleks göstermektedir bunlardan biri kaç refleksidir ve kişi çocuğuna bir yardım bulmak için onu bulunduğu durumda bırakarak yardım aramak için uzaklaşır. Bir diğeri ise saldır refleksidir ki bu refleks açığa çıktığındaysa kişiyi çocuğunu yığının altından kaldırmak için harekete geçer. Bu noktada açığa çıkan adrenalinle güdülenen öfke bazen işe yarasa da bu tür ekstrem durumlar dışında sorunlu bir problem olarak kendini gösterecektir.

Öfkeye kişinin içindeki mecazi şeytanıdır yakıştırması boşu boşuna yapılmamaktadır fakat öfke var olan bir duygudur ve öfke kontörlü dediğimiz şey bu problemi yok etmek değil onu kişinin nasıl yönlendirebileceğini öğrenmesidir.

Bu konuşmamız da bu eksen üzerinde dönmektedir ve başlıkları şu şekildedir.

 Öfkeyi tanıyalım.

Öfkenin neden olduğu psikolojik ve fiziksel sağlık sorunları.

 Neden öfkeleniriz?

 Batırılmış öfke nedir ve olası sonuçları nelerdir?

 Ufak bir kişilik testiyle kendimizi sınayalım.

 Pasif agresyon nedir?

 Öfke kontörlünde beş ana kural.

 Öfke kontörlüne giriş.

 Sonuç konuşmasıyla tüm bu verilerin toparlanarak aktarımı.

Öfkenin bir konuşma ile kontrol altına alınamayacağı açık fakat kişilerin bu kontörlü sağlayarak nelere sahip olacaklarını anlamalarını sağlamak gayet mümkündür.

Alparslan Varer
info@alparslanvarer.com 
WeCreativez WhatsApp Support
İsim, telefon ve görüşmek istediğiniz konuyu belirtiniz!