Her zaman belirttiğimiz gibi kişiler başkaları tarafından motive edilemez ancak kişilerin kendilerini sorgulamalarına vesile olarak iç dinamiklerini fark etmelerine yardımcı olunabilir. Başkaları tarafından oluşturulan motivasyonlar suni ve kısa sürelidir, bir dimamikle güdülenmiyorsa ilk karşılaştığımız sorunda çöker.

Program “Her kişinin kendi gücü ve imkanları oranında karşılık beklemeden dünyanın daha iyi gitmesi için çaba göstermesi esastır.” tanımlaması üzerinden ilerleyerek konuyu yavaş yavaş açmak kaydıyla birçok değeri ortaya koyduğumuz bir konuşmadır.

Güç ve imkândan bahsettiğimiz de kişiler genelde güçlerini azımsamakta ve buna paralel olarak kendi imkansızlıklarını öne sürerek hizmet çalışmalarından kaçınmaktadırlar. Tabi, böyle bir kaçınma da kişileri daha negatif, kendine ve çevresine karşı duyarsız bir insan haline getirebilmektedir. Bu noktada açacağımız konuların oldukça farkındalık yaratacağına canıgönülden inanıyoruz.

Karşılık beklememek bildiğiniz üzere fedakarlıktır ve fedakârlık bencil insanın pek işine gelmediği için günden güne dejenere ettiği bir kavramdır. Birçok kişi halen “Kimse kar etmeyeceği bir şey için hiçbir şey feda etmez!” anlayışıyla hareket etmektedir.

Evet, yaşamın insana getirdiği bazı olumsuzluklar olabilir ve bu olumsuzluklardan dolayı kişi günden güne yaşama, insana karşı isyankar, negatif bir önyargı ile yaklaşabilir fakat fedakarlık konusu doğru bakış açısı ile kişilere aktarıldığı taktirde, yani kişiye fedakarlığın sömürüye açık bir yapısının bulunmadığı, feda edilen şeyin sonunda kişinin elde ettiği iç huzurun muazzam bir kazanımı olduğu, somut, mantıksal örnek ve açıklamalarla gösterildiği taktirde kişinin yaşama, insana, dünyaya bakış açısı mutlaka etkilenecektir.

“Dünyanın daha iyiye gitmesi için çaba göstermek esastır.” Söylevini kişiler ütopik bir yaklaşım olarak yorumlayabilmektedir. Kişilerin kendi potansiyellerini küçümsediği ve oldukça önyargılı fikirlere sahip olduğu bu konu da kişilerin potansiyellerini görmelerine yardımcı olacağız. Aktaracağımız yaşanmışlıklar bu konunun bir ütopya olmadığını her kişinin bu dinamiğe sahip olduğunu “görmekten kaçmayan kişilere” somut olarak gösterecektir.

İnsan olarak bireysel anlamda yaşam içerisinde varlığımızı idame ettirmemizin hiçbir şekilde mümkün olamayacağını, insanlık olarak organize bir şekilde hareket edildiğinde gerçek anlamda daha huzurlu daha yaşanabilir bir dünyanın oluşabileceğini gerçek anlamda anlamalıyız.

Yaptığımız çalışmalarla gördük ki insanın yaşamasının ve yaşatmasının temel kaynağı yardımseverlik kavramı, hizmet kavramıdır. Çalışmalarımızın temelini de bu unsurlar oluşturmaktadır.

Konuşma Başlıklarımız

 Yardımsever Olmamak İçin En Harika Beş Neden! “Hiciv bazen iyi bir yol gösterici olabiliyor.”

 Güçlü olma çabası!

 Gerçek Fedakarlık - Patolojik Fedakârlık Ayrımı!

 Ebeveynler Patolojik Fedakârlıkla Karşı Karşıya Kalınca Çocuk Ne Oluyor?

 İyi niyet bir yanılsama mı? 

 Gerçek iyi niyet nedir?

 Başarı mı çaba mı? “Her iki kavram da açılarak karşılaştırmalı olarak aktarılacak.”

Her bir başlık altında birçok alt başlık açılarak konular aktarılacaktır.

Sağlıcakla kalın...

Alparslan Varer
info@alparslanvarer.com
 
WeCreativez WhatsApp Support
İsim, telefon ve görüşmek istediğiniz konuyu belirtiniz!