Çalışmanın temel amacı kişilerin hür iradeleri ile kişilik gelişimi yolculuğunda ilerlemeleri noktasında farkındalık yarartabilmektir. Cümle oldukça kısa olmakla birlikte bunu gerçekleştirmek hayli zordur çünkü bir yanılsama dünyasında aklımızın kandırmacaları, toplumun dayattıkları çerçevesinde yaşıyor olabilir ve bu dar çerçevenin asla farkında olamayabiliriz. 

Kişisel gelişim konusunda birçok yaklaşım bulunmaktadır fakat temelde bu yaklaşımları, yaşayarak öğrenme, kitabi yöntemler ve yol göstericiler ile ilerleme şeklinde bir sacayağına yerleştirebiliriz. 

İnsan zihni katman katmandır ve her zaman belirttiğimiz gibi kişisel gelişim kadınların tabi doğum yapması gibi oldukça sancılı bir süreçtir. Bu sancıları yaşamadan kolaycı, kopyacı bir yaklaşımla bir şeyleri elde edebileceğimi zannetmek sadece bulunduğumuz yanılsamayı göstermektedir.  

Bu çalışma ile ne kadar katmanı açarsak o kadar iyidir diye düşünüyorum!

Konuşma Başlıkları

 Kişisel gelişim nedir? 

 Rutin – Çaba – Dönüşüm

 Rutin nedir, getirdikleri nelerdir? Kişisel gelişim noktasındaki yeri.

 Gelişim çıkmazı!

 Hale Etkisi ve Sonuçları

 Dogma – Yozlaşma – Bilişsel Yanılgı

 Fikir nasıl ürüyor? Organik ve İnorganik Fikir Konusu.

 Gelişen nedir, cisim mi öz mü, bir öz var mı?

Yardımseverlik, hizmet kavramları penceresinden gelişim yolculuğu.

Bu başlıklar altında bir çok konuyu açarak sizlere sunacağız. Bizim sorumluluğumuz bilgilerimizi aktarmaktır. Onları yorumlayarak üzerinde tasarufta bulunmak dinleyenlere düşüyor ki bizlerin de her vakit kullandığı güzel bir yöntemdir. 

Sağlıcakla…

Alparslan Varer
info@alparslanvarer.com