Kibir kişilerin karakter gelişiminde oldukça engel teşkil etmektedir ve kibirli kişiler ben merkezci yapıları içerisinde ne yazık ki bu karanlık noktayı gözden kaçırabilmektedirler çünkü bu tür kişilik yapılarında kibrin getirdiği büyüklenme, kişilerin hatalarını görmelerinde engel teşkil etmektedir. Yaşamın getirdiği illüzyonun koyduğu perdeler ile kibrin getirdiği yapı birleştiğinde kişinin önündeki karanlık giderek artmakta ve kişilerin bu illüzyonda yıllarını geçirmelerine hatta hayatlarının sonuna kadar bu yanılsama içerisinde yaşayarak tükenmelerine neden olabilmektedir.

Kibrin getirdiği özgüvenin suni bir yaklaşım olduğu, bunun temelinde çeşitli korku ve komplekslerin yattığı açık bir geçektir. Bu gerçeklik kişilerdeki güç ve imkanlar çerçevesinde her ne kadar örtülü olsa da eldeki imkanların getirdiği gücün tek boyutlu hayata dayalı olması, maneviyattan beslenmemesi nedeniyle kişinin maneviyattan uzak zayıflığı zaman içerisinde karşılaştığı olayların getirdiği yıkımlar karşısında mutlaka açığa çıkartacaktır.

Kişi kendini zayıf düşüren bu görünmez tuzağı bir an önce fark etmeli ve gerekli olan adımları bir an önce atarak bu tuzaktan kurtulmayı başarmalıdır. Her şey farkındalıktan geçmektedir ki bu çalışmayı yapmamızdaki temel unsur da budur ve aslında hepimiz aynı sorunla karşı karşıyayız.

Yani, kibrin tuzağını aktaran bizler de her konuşmamızda manevi anlamda bir şeyler kazanmaya çalışmaktayız. Sonuç olarak, yaşam bir eğitim alanı ve bu alanda ne kadar tecrübe elde edersek kendi tuzaklarımızı görerek daha temiz, aydınlık bir yolda ilerlememiz mümkün olabilecek.

Konuşmamız içerisinde değindiğimiz konuları kısaca göz atacak olursak.

 Görsellerle desteklenmiş kişilerdeki kibri gösteren unsurlar. 

 Narsisizmin kişilerdeki belirtileri. 

 Ebeveynlerin narsis yaklaşımları sonucu çocuklardaki etkileri ve çözüm önerileri.

 Kibrin aşılması noktasında önem arz eden samimiyet ve samimiyetsizlik konuları.

 Tevazu penceresinden kibre bakış.

 Liderlik noktasında tevazu ve narsisizme yaklaşım.

Kibrin getirdiği narsisizmin aşılmasında bazı faydalı egzersizler.

Yukarıdaki başlıklar altında birçok konuya değinerek kişilerin kendilerini analiz ederek bu görünmez tuzağı fark etmelerine katkı sunacağımıza canı gönülden inanıyoruz.

Kibirden uzak tevazuunun getirdiği farkındalıklı günler dileriz.

Alparslan Varer
info@alparslanvarer.com 
WeCreativez WhatsApp Support
İsim, telefon ve görüşmek istediğiniz konuyu belirtiniz!