Açgözlülük gerek fiziksel gerekse zihinsel anlamda kişilerin sağlığını son derece olumsuz şekilde etkilemektedir. Sonuç olarak, kişinin daha fazlasını isteme arzusu kişinin performansının ötesinde bir çaba göstermesine sebebiyet vererek fiziksel anlamda yıpranmasına, elindeki ile yetinememesi daha fazlasını arzulamasına neden olacağı için zihinsel anlamda da yıpranmasına sebebiyet verecektir.

Elindeki ile yetinmeyen kişi için varlık ya da yokluk bir ölçek değildir. Açgözlü kişilik yapısı her vakit arzularını gemleyemeyen bir yapıda giderek çoğalan bir açlık duygusu ile hareket edeceği için maddi imkana sahip olsa da olmasa da daha fazlasını arzulamaktan vaz geçmeyecektir. Gelecek endişesi ve korkulardan beslenen tamahkarlık mevhumu kendine güvenli bir liman aramaktadır fakat kişinin hâkimi olmadığı bir dünyada her vakit bu korkulara muhatap kalacaktır.

Şunu iyi şekilde hepimiz anlamalıyız ki güvenli liman denen şey sadece insanlık olarak dayanışma kültürünü anladığımızda ve bu kültürü yaşamımıza geçirdiğimizde oluşabilecektir. Aksi taktirde dünyanın en büyük yırtıcısı insan olarak kalmaya devam ederek dünyanın kaynaklarını bitirecek, tabiatı kirletmeye, kendi türünü yok etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu durum birçok insanı oldukça yaralamakta kendi türüne karşı güvensizce yaklaşmasına neden olmaktadır fakat her ne olursa olsun insanlık olarak ayakta kalmak istiyorsak açgözlülüğü, güvensizliği mümkün olduğunca bir kenara bırakarak sorumluluğuz olan hizmet mevhumunu hem kendimiz hem de çocuklarımız için hayata geçirmek zorundayız.

Konuşma Başlıklarımız

 Açgözlülüğün kişilerdeki belirtileri ve açgözlülüğün tabiatı.

 Açgözlülük oluşumunda ebeveyn etkileri.

 Medya etkisi.

 Algı yönetimi ile açgözlülüğün teşviki ve tüketim.

 İhtiyaç nedir? İhtiyaçlar hiyerarşisi üzerinden aktarımı.

 Açgözlülüğün önüne geçmenin yolları.

İrade mevhumunun anlaşılması.

Bu başlıkları kendi içinde açarak daha birçok konuya değinerek tamahkarlık konusuna açıklık kazandırmaya çalışacağız.

Tabii ki tamahkarlığın ilacı olan yardımseverlik mevhumunu her konu başlığı altında işleyeceğiz.

Fakat sonuç olarak!

Biz neyi aktarırsak aktaralım kişi almak istediği kadarını alacak, almak istemediğinden kaçacaktır fakat ne yazık ki kaçışın olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Kaçtığımız her şey mutlaka bir gün kapımızı çalacaktır. Yirmi yılın üzerinde bir zamandır bu işlerle uğraşan kişiler olarak ne yazık ki bu manzarayı net şekilde görmekteyiz. 

İnancımız ve umudumuz insan evladının yarınını yardımseverlikle, hizmetle inşa edeceği noktasında.

Hayal mi görüyoruz? Sanmıyoruz!!

Sağlıcakla kalın...

Alparslan Varer
info@alparslanvarer.com 
WeCreativez WhatsApp Support
İsim, telefon ve görüşmek istediğiniz konuyu belirtiniz!